Ocena brak

Bilans rachunków bieżących

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

To podstawowa wielkość ekonomiczna – opisuje równowagę zewnętrzną danej gospodarki

  • W jego skład wchodzi bilans handlowy i bilans usług – odzwierciedlenie bieżących przepływów pieniądza między krajem a zagranicą

  • Tu nie ma reguł ani wskazań co jest korzystniejsze.

Nadwyżka na rachunku bieżącym oznacza przewagę oszczędności nad inwestycjami – zatem kraj jest eksporterem kapitału

  • Takie inwestycje mogą być bezpośrednie, portfelowe lub inne i każda z nich w określonych warunkach może być najkorzystniejsza

  • Jeśli gospodarka wykazuje deficyt handlowy (więcej importuje ) – oznacza, że tworzy miejsca pracy za granicą

Podobne prace

Do góry