Ocena brak

Bilans płatniczy a PKB (produkt krajowy brutto)

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Bilans płatniczy: jest to rachunek obejmujący całość obrotów towarów, usług i operacji finansowych przeprowadzonych w danym okresie między krajem a zagranicą.

transakcje bieżące (towary i usługi),

rachunek prywatnych transakcji kapitałowych (bezpośrednie inwestycje, obligacje),

transakcje,

oficjalne rezerwy (zmiana aktywów krajowych i zagranicznych) banku centralnego,

rezerwy złota i walut zagranicznych

kredyty

Produkt krajowy brutto – PKB – przedstawia wartość dóbr i usług wyprodukowanych w geograficznych granicach państwa w danym czasie i oznacza dochody obywateli tego państwa i cudzoziemców zatrudniających swoje czynniki produkcji w tym kraju.

Podobne prace

Do góry