Ocena brak

„Bilans osobisty”

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Drugim z proponowanych narzędzi jest analiza własnych doświadczeń, określana czasem jako „wywiad z samym sobą” (self-aud.it), a właściwie jedna z jego form. Określenie „bilans osobisty” jest odpowiednie przede wszystkim z tego względu,

że chodzi tu o podsumowanie strat i zysków, plusów i minusów własnej kariery w pewnym wycinku czasowym. Proponujemy, aby do bilansu wykorzystać listę kontrolną, zawierającą pewną liczbę ważnych cech i właściwości, które mogą się zmieniać w ciągu lat pracy. Oto przykład takiej listy, w formie pytań. Można ją zatytułować następująco: „Czy w czasie mojej kariery zawodowej (lub jakiegoś jej okresu) przybyło mi lub ubyło:

1.    Odwagi, wiary w siebie, zdolności do ryzyka?

2.    Motywacji i zaangażowania w to, co robię?

3.    Zaufania do samego siebie, wiary w siebie?

4.    Zaufania do innych ludzi, wiary w ich dobre intencje?

5.    Umiejętności porozumiewania się z ludźmi, rozumienia ich?

6.    Poświęcenia dla innych, altruizmu?

7.    Inteligencji, sprawności rozumowania i rozumienia wielu sytuacji?

8.    Wiedzy i umiejętności?

9.    Otwartości umysłowej, szerokich horyzontów, zainteresowań?

10.    Wyobraźni i twórczości?

11.    Zdolności widzenia samego siebie, poznania, kim i jaki jestem?

12.    Świadomości własnych celów i pragnień, rozumienia siebie?

13.    Silnej woli, stanowczości, wytrwałości?

14.    Umiejętności przewodzenia innym, kierowania ludźmi?

Wykorzystanie powyższej listy możemy zaproponować pracownikom lub wykorzystać ją samemu, według następującej instrukcji:

Oceń zmiany wymienionych cech i właściwości w ciągu określonego przez Ciebie czasu, stawiając obok każdej z nich jedną lub więcej strzałek: w górę, w dół, poziomo (T, 1, —»). Strzałka w górę oznacza wzrost; w dół - zmniejszanie się danej cechy; pozioma - stały, niezmienny poziom. Jeśli chcesz podkreślić, że zmiany były umiarkowane, silne lub bardzo silne, możesz postawić jedną, dwie lub trzy strzałki w górę lub w dół. Policz liczbę strzałek i oblicz swój bilans rozwojowy: co przeważa? W jakich obszarach?

Podobne prace

Do góry