Ocena brak

Bilans Majątkowy

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

Bilans Majątkowy – finansowy obraz na dany dzień, moment czasu

Elementy bilansu: aktywa- zasoby firmy, co do których spodziewany jest ich przyszły wzrost, lub które spowodują przyszłe przepływy pieniężne; zobowiązania – z. firmy wobec innych jednostek lub roszczenia dotyczące aktywów (długi firmy), kapitał własny – pozostałe roszczenia aktywów po odjęciu zobowiązań

Każda transakcja mająca miejsce w firmie ma wpływ na postać bilansu majątkowego.

Każda transakcja ma wpływ na dwa elementy bilansu, by zachować równość pasywa=aktywa

Transakcje zapisywane są na kontach , które sumują wszystkie zmiany dla danego aktywa, zobowiązania czy kapitału własnego. Obroty jest to suma wszystkich zapisów po jednej stronie na koncie.

Dla każdej transakcji księgowy musi ustalić: które konto zostaje zmienione, czy salda się zwiększają czy też zmniejszają, kwotę o którą zmienia zapis.

Podobne prace

Do góry