Ocena brak

Bilans kapitałowy i finansowy

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Dotyczy:

  • Inwestycji bezpośrednich – najsilniej powiązanych ze sferą realną gospodarki, są dokonywane z myślą o prowadzeniu przedsiębiorstwa. Generalnie są korzystne dla kraju goszczącego ponieważ tworzą miejsca pracy i sprzyjają transferowi technologii, podnoszą poziom edukacji …

Inwestycje typu fuzje i przejęcia – dostarczają mniej korzyści bo dotyczą przedsiębiorstw już istniejących – może chodzić o redukcje kosztów, zatrudnienia, mniejsze inwestycje

Niezależnie od formy inwestycje bezpośrednie uznaje się za stabilny element w bilansie płatniczym

Inwestycje portfelowe – nie są czynione z myślą o prowadzeniu przedsiębiorstwa, liczy się zysk finansowy możliwy do osiągnięcia poprzez zmiany cen papierów wartościowych; zapewniają możliwość szybkiego wycofania się.

Podobne prace

Do góry