Ocena brak

Bilans cieplny Ziemi

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Głównym źródłem ciepła na Ziemi jest krótkofalowe promieniowanie słoneczne, które przechodząc przez atmosferę, ulega osłabieniu tak, że do powierzchni Ziemi dociera niewiele ponad jego połowę, tj. 52%. Pozostała część promieniowania jest pochłaniana przez ozon i chmury (15%) oraz od­bijana od chmur i rozproszona przez aerozole (33%). Natężenie promienio­wania padającego bezpośrednio na powierzchnię Ziemi zależy od wysoko­ści Słońca nad horyzontem, dlatego zmienia się ono w ciągu doby oraz w ciągu roku. Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi jest od niej odbijane w 5% natomiast pozostałe 47% ulega pochłonięciu przez podłoże i przetworzeniu na ciepło, które Ziemia oddaje atmosferze w postaci promieniowania długofalowego.

Wypromieniowane przez Ziemię ciepło ogrzewa powietrze atmosferyczne głównie przez uwalnianie ciepła w czasie kondensacji pary wodnej (23%), pochłanianie promieniowania cieplnego (15%) oraz bezpośrednie przejmo­wanie ciepła i nagrzewanie się od podłoża (14%). W sumie Ziemia oddaje tyłe samo ciepła, ile otrzymuje. Gwarantuje to utrzymanie stałej średniej temperatury powierzchni Ziemi. Jest to tzw. równowaga cieplna Ziemi.

Podobne prace

Do góry