Ocena brak

BIG WEEK - operacja powietrzna

Autor /lolek Dodano /22.02.2011

Kryptonim alianckich nalotów na niemieckie zakłady przemysłu lot­niczego, w których uczestniczyły samoloty *RAF oraz amerykańskiej 8 i 15 armii lotniczej. Rozpoczęły się w nocy z 19 na 20 lutego 1944 r., gdy 800 bombowców bry­tyjskich zaatakowało Lipsk. W cią­gu 6-dniowej operacji samoloty amerykańskie wykonały 3800 lo­tów, a brytyjskie 2351 lotów, ataku­jąc zakłady w Bernburgu, Brun-szwiku, Gotha, Regensburgu, Stutt­garcie, Schweinfurcie, Rostocku, Halberstadt. Zrzuciły na nie łącznie 20 tys. t bomb. Straty amerykańskie wyniosły 228 bombowców i 28 my­śliwców eskorty, brytyjskie zaś 157 samolotów. Szkody wyrządzone niemieckim obiektom były duże: przeszło 68% budynków fabrycz­nych zostało zniszczonych lub po­ważnie uszkodzonych, co spowodo­wało przejściowy spadek produkcji lotniczej.

Podobne prace

Do góry