Ocena brak

BIERZMOWANIE

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Według powszechnego rozumienia bierzmowanie uważa się za sakrament, w którym otrzymuje się Ducha Świętego. Już chrzest zasadniczo musi być uznany za sakrament, w którym otrzymuje się Ducha Świętego. Ale jeśli chrzest i bierzmowanie w swoich początkach przynależą jak najściślej do siebie, to ponownie powinniśmy zapytać o biblijne źródło, aby poznać zakres sakramentu bierzmowania.

Wydarzenie Chrystusa ma swoją prahistorię i podstawę w historii zbawienia Starego Testamentu, jak również w działaniu i obietnicy Ducha w Starym Testamencie. Duch Jahwe staje się Duchem Jezusa. Cała Jego egzystencja stoi pod znakiem Ducha Bożego – Jego zmartwychwstanie, śmierć (por. Hbr 9,14), Jego publiczna działalność (Mk 1,9-11), początek Jego życia (Mt 1,2; Łk 1,2).

Dla Pawła, który spotyka przecież Jezusa od razu w pneumatycznym sposobie egzystencji Wywyższonego, a zatem jest bardzo bliski naszej sytuacji wiary. Duch Jahwe staje się Duchem Jezusa Chrystusa, ponieważ na trwałe wiąże się z egzystencją i losem Jezusa Chrystusa. Duch, który wzbudził Jezusa zmartwych (Rz 8,11) jest mocą, w której Jezus jest bliski nam (2Kor 3,17).

Podobne prace

Do góry