Ocena brak

Bierne i czynne podejście do marketingu.

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Generalnie można przyjąć istnienie dwóch zasadniczych grup definicji i wykładni marketingowej.

 

Pierwszy (bierny), wcześniejszy pogląd wyrażał się w określonym marketingu jako proces obiektywnego niezależnego od woli przedsiębiorstwa realizującego sprzedaż produktów lub usług, wynikającego z samego faktu wytwarzania dóbr lub usług, wynikającego z samego faktu wytwarzania dóbr przeznaczonych do sprzedaży.

Ta grupa dóbr definicji utożsamia marketing z handlem lub obrotem towarowym.

 

Druga grupa definicji traktuje marketing jako świadome i aktywne działania przedsiębiorstwa na rynku , utożsamia ona marketing z polityką produkcji i zbytu polegającą na przystosowaniu produktu do zmian popytu, ustalaniu strategii działania na rynku i taktyki rynkowej przedsiębiorstwa oraz ich realizacji.

Marketing współczesny ( czynny, dynamiczny) polega na kierowaniu się producenta przede wszystkim przesłankami rynkowymi. Wiąże się z tym badanie potrzeb nabywców i przystosowanie produkcji do zmian tych potrzeb, także aktywne ich kształtowanie.

 

W marketingu można wyróżnić bierne i czynne podejście do marketingu:

  • bierny opera się na produktach już istniejących na rynku, a tym samym zaspokajanie i rozwijanie potrzeb społecznych odnosi się do dotychczasowego oraz do nowych rynków działania przedsiębiorstwa.

  • Czynny marketing opiera się na nowych produktach oraz na rynkach dotychczasowym i nowych.

Podobne prace

Do góry