Ocena brak

BIEŃKOWSKI KAZIMIERZ JÓZEF OFMRef

Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012

Imię zak. Hipolit,
ur. 7 II 1731 w Glinianach (Ukraińska SRR), zm. 7 VII
1795 w Larnace na Cyprze, misjonarz w Ziemi Świętej.

Do zakonu wstąpił 1755 w prow, ruskiej; nowicjat odbył
w Sądowej Wiszni; filozofię ukończył w studium zak. w Chełmie,
a 1760-63 teologię we Lwowie, gdzie 1761 przyjął święcenia
kapł. ; przez pewien okres głosił kazania w kolegiacie lwowskiej ;
1769 wyjechał do Ziemi Świętej i pół roku przebywał przy bazylice
Grobu Chrystusa w Jerozolimie;

1772 powrócił do Polski
i piastował różne stanowiska zak., m.in. urząd mistrza nowicjatu
oraz definitora (1778-81); 1793 razem z młodszym bratem Janem
(1740-95), również reformatem, ponownie wyjechał do Palestyny;
1795 udali się obaj na Cypr, gdzie zmarli na febrę.

 

Status descriptivus almac seraphicae provinciae seu custodiae et missionis Terrae Sanctae, i 1924, 43-44; ArRefKr: Album mariano-seraphicum Polono-Roxolanae Provinciae Patrum Reformátorům (1746-99). Connotatio susceptorum ad custodiam (provinciam) Reformatom Russiae (1746-1865). Akta prowincjałów prowincji ruskiej z 1755-95; Archiwum Bernardynów w Krakowie; sygn. RGP-k-91,34-35, sygn. RGP-k-93,432.

Podobne prace

Do góry