Ocena brak

Biegus mały

Autor /Lech Dodano /26.01.2012

Wygląd: Długość ciała 14 cm: jest prawie tak duży, jak biegus malutki, ale nieco szczuplejszy. Ważną cechą odróżniającą są u młodych ptaków zielonożółtoszare nogi, u ptaków dorosłych zielonkawoczarnoszare. Dziób u młodych ptaków czarnobrązowy, później czarny. Wierzch mysioszary, u biegusa malutkiego rdzawobrązowy. Bardzo ufny. W południe leniwy i ociężały, najbardziej ruchliwy o zmierzchu. Lot zwrotny, tuż nad wodą. Głos - wibrujący tryl.

Środowisko: Ptak lęgowy tundry; najczęściej przebywa w pobliżu wody, a na przelotach na otwartych terenach mulistych; w przeciwieństwie do pozostałych biegusów nie omija roślinności plażowej. Często pozostaje nieco z boku dużych stad siewkowców. Zawsze w małych grupkach, najchętniej w miejscach, w które wiatr nawiewa dryfujące po wodzie różne organizmy.

Jesienny przelot zaczyna się bardzo wcześnie; w lipcu pojawiają się pierwsi wędrowcy w głębi lądu w Europie Środkowej, w sierpniu przeloty osiągają swój szczytowy punkt i wygasają pod koniec września. Raki zimują nad Morzem Śródziemnym i na wybrzeżach Afryki i Azji, ale nie docierają do równika. Powracające ptaki można obserwować w Europie Środkowej w maju i w czerwcu. Nieliczne biegusy małe spędzają lato nad Morzem Północnym i Bałtykiem.

Lęgi: Samce tokują lotem trzepoczącym i ślizgowym, odzywając się przy tym trylem „ti-tik - ti-tik". Gniazdo umieszcza w pobliżu wody; okres lęgowy w czerwcu; w zniesieniu 4 jaja. Wystraszone ptaki okrążają obserwatora, ale jeśli ten usiądzie spokojnie w pobliżu, rodzice wkrótce zwołają swoje młode.

Podobne prace

Do góry