Ocena brak

BIEGAŃSKI PAWEŁ SchP

Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012

Imię zak. Stanisław, ur. 25 I
1860, zm. 3 IV 1913 w Krakowie, pedagog i pisarz.

Studiował na UJ teologię; 1881 wstąpił do zakonu; 1887-89
był kierownikiem konwiktu krak., 1901-04 nauczycielem, a nast.
kierownikiem Szkoły Przygotowawczej w kolegium krak.;

wydał
Konarsciana Zbiór dokumentów odnoszących się do życia
i działalności ks. Stanisława Konarskiego (Mikołów 1897), Poczet
prac ks. Stanisława Konarskiego (bmrw), Poczet autorów,
którzy o Stanisławie Konarskim pisali (Kr 1900), Szkoły pijarskie
w Polsce (Lw 1898); opracował też kilka żywotów świętych,
m.in. Franciszka z Asyżu i Jana Bożego.

 

ArKr, Pijarzy (teka I); ArSchPKr: Akta Kolegium Krakowskiego 1882-87,
1888-1901, Akta Szkoły Przygotowawczej 1895-1905; A. Słotwiński, Pamiętnik z lat 1872-88 (rps); Estr Zb II 310-311 ; T. Viñas, Index bio-bibliographicus Scholarum Piarum, R 1909, II 423-425; A. Pitala, Trzy wieki Kolegium Pijarów w Krakowie 1664-1964, Kr 1964 (mps, passim).

Podobne prace

Do góry