Ocena brak

BIEGACZEWICZ, Biegacewicz WOJCIECH JAN

Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012

ur. ok.
1711 w Małopolsce, zm. 6 III 1767 prawdopodobnie w Krakowie,
Filozof, teolog.

Studiował w Akademii Krak., gdzie 1731 uzyskał doktorat,
a nast. był prof, retoryki i filozofii; 1749-50 pełnił funkcję
dziekana wydz. artium;

1750 kapituła kolegiaty św. Anny
w Krakowie, której był kanonikiem i dziekanem, powierzyła
mu urząd historiografa Akademii (kronika B., wspominana
przez protokoly posiedzeń kapituły z 1766, nie zachowała się);
1751 został prof, wydziału teol., 1764 zaś rektorem; był promotorem
lub postulatorem w procesie kanonizacyjnym -> Jana
Kantego.

Ogłosił 24 prace o charakterze teol.-filoz. i hist.,
z których do ważniejszych należą Sidus musis amicum Joannes
Cantius (Lw 1737), Ascensus gentilitiorum (Kr 1749), factura orbis
literarii (Kr 1758) i Quaestio theologica de beatitudine (Kr 1762).

 

Estr XIII 54-59; Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, Kr 1964, I 409.

Do góry