Ocena brak

BIBLIOTEKA POETÓW

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA POETÓW, seria wyd. w Warszawie od 1967
przez LSW, prowadzona przy współudziale Klubu Poezji
ZSMP (poprzednio ZSMW) i redakcji „Nowej Wsi", powst.
z inicjatywy J.Z. Jakubowskiego (przew. rady red. do 1975,
nast. J. Ozga-Michalski). Przynosi co roku 12 tomików w małym
formacie, zawierających wybrane utwory wybitnych poetów
pol. i obcych, zapoznaje czytelników z twórczością autorów
dawnych i współcz., reprezentujących różne szkoły, kierunki
i style. Poszczególne tomiki opatrzone są wstępami,
pisanymi przez znawców poezji, a w wypadku poetów żyjących
przez samych autorów (np. zbiory J. Iwaszkiewicza, K.
Iłłakowiczówny, A. Ważyka, M. Jastruna, T. Nowaka, J. Przy-
bosia, T. Różewicza, J. Twardowskiego, W. Szymborskiej, S.
Grochowiaka, J. Harasymowicza, U. Kozioł), oraz notą biogr.
o autorze. Do 1980 ukazało się 168 pozycji, w tym ponad 100
tomików poświęconych poetom polskim.

Podobne prace

Do góry