Ocena brak

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn.

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn., powst. 1919
w Krakowie, dla udostępnienia czytelnikowi „wzorowych wydań
najcelniejszych utworów literatury pol. i obcej"; podzielona
na 2 serie (I - literatura pol., II - literatura powsz.) objąć
mała wybitne dzieła piśmiennictwa w opracowaniach filol.,
opatrzone zwięzłym wstępem monogr. o autorze i dziele oraz
dokładnym komentarzem. Gł. inicjatorem, twórcą założeń
i pierwszym red. serii był S. Kot. Łącząc ambicje gruntownego
warsztatu nauk. z wysokimi walorami dydaktyczno-popularyzacvjnymi,
BN szybko utrwaliła swą pozycję wśród zasłużonych
wydawnictw klasyków pol. i obcych. Niejednokrotnie
publikowała utwory staropol. udostępniane po raz pierwszy
w poprawnej wersji opartej na rkpsie, a jej opracowania
wstępne nie tylko kodyfikowały stan badań, lecz często poszerzały
w sposób samodzielny wiedzę o przedmiocie. Zapoczątkowana
Trenami Kochanowskiego i Antygoną Sofokłesa,
ofzyniosła np. kryt. wydanie Pana Tadeusza przygotowane
przez S. Pigonia, Beniowskiego w nowym opracowaniu J.
Kleinera, za jej pośrednictwem mogły dotrzeć do szerszych
kręgów czytelniczych rezultaty badań wybitnych uczonych
i znawców literatury, jak L. Bernacki, A. Bruckner, W. Folkierski,
B. Gubrynowicz, W. Hahn, S. Kołaczkowski, J. Krzyżanowski,
E. Kucharski, W. Lednicki, K. Morawski, R. Pollak, T.
Sinko, A. Tretiak, J. Ujejski, S. Vrtel-Wierczyński, T. Boy-Żeleński.
Wydawana początkowo przez Krak. Spółkę Wydawn.,
po jej bankructwie przejęta 1933 przez Ossolineum i przeniesiona
do Lwowa, ukazywała się do 1939 pod red. Bernackiego.
Wznów. 1947 w Krakowie pod red. W. Borowego, w tymże roku
przeniesiona do Wrocławia, gdzie wydawana była pod red.
J. Hulewicza (do 1980), z którym współpracowali: 1952-68 S.
Sandler i 1969-80 M. Klimowicz. Po wojnie wzrosły nakłady,
w przypadku klas. pozycji lekturowych do 50 tys. egzemplarzy.
Rozbudowane zostały opracowania wstępne, upowszechniły
się rozmaicie komponowane antologie tematyczne
(np. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski), znacznie
wzbogacił się katalog serii II, m. in. w zakresie literatur
antycznych, orientalnych i słow., zakres tematyczny serii I poszerzony
został o autorów XX w. (np. B. Leśmian, Staff, J.
Tuwim, K.I. Gałczyński, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, B.
Jasieński, J. Czechowicz, M. Dąbrowska, S.l. Witkiewicz, K.
Irzykowski, J. Kaden-Bandrowski, Z. Uniłowski, T. Peiper).
W ciągu 50 łat istnienia ukazało się w BN 235 tyt. serii pol., 200
i obcej.


Almanach BN. W dziesięciolecie wydawnictwa 1919-1929, Kr. 1929;
Almanach BN. W pięćdziesięciolecie wydawnictwa 1919-1969, Wr.
1969; Acta UWr. Prace Lit. 14 (1972), tu sprawozdanie z sesji nauk.
poświęconej BN; Katalog BN. W sześćdziesięciolecie serii 1919-1979,
Wr. 1979; Z. JAROSIŃSKI W sześćdziesięciolecie BN, „Ruch Lit."
1979 z- 6

Podobne prace

Do góry