Ocena brak

Biblia jako arcydzieło literatury światowej

Autor /Bastek125 Dodano /05.05.2011

Nazwa Biblia pochodzi od greckiego słowa „biblios”- łodyga papirusu. Nim Biblia przybrała postać Świętej Księgi, istniała w tradycji ustnej. Z chwilą wynalezienia pisma zaczęto ją spisywać. Powstanie najstarszej części, a mianowicie Starego Testamentu, trwało wieki i przypada na XIII wiek przed Chrystusem, natomiast spisywanie zostało zakończone w latach 51 - 96 po narodzeniu Chrystusa. Biblia nie jest księgą jednolitą. Na jej treść składa się zbiór pism pidaistycznych zawartych w Starym Testsmencie i chrześcijańskich w Nowym Testamencie.

Stary testament obejmuje:

- Pięcioksiąg,

- Księgi historyczne,

- Księgi mądrości,

- Księgi prorockie.

Na treść Nowego Testamentu składają się:

- Cztery Ewangelie (św.Mateusza, św.Marka,

św.Łukasza, św.Jana).

- Dzieje Apostolskie

- Listy (św.Pawła, św.Jakuba, św.Piotra,

św.Jana Apostoła, św.Judy Apostoła).

- Objawienie św.Jana, zwane Apokalipsą.

Biblia jest trójjęzyczna: teksty ST były pisane w języku hebrajskim, niektóre fragmenty w języku aramejskim i greckim. Teksty NT - w języku greckim, z wyjątkiem Ewangelii św.Mateusza napisanej prawdopodobnie po aramejsku. Księgi ST są anonimowe, autorzy pozostali dotychczas nieznani, choć niektórym księgom przypisuje się mylnie autorstwo proroków. Kościół naucza, że autorzy pisali księgi pod natchnieniem Ducha Świętego i dlatego Biblia jest świętą księgą chrześcijan, a ST świętą księgą Żydów. Znani są natomiast autorzy NT. Byli nimi św. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Słowa, czyny Chrystusa przekazywali w Ewangeliach. Trzy pierwsze Ewangelie są bardzo podobne, stąd nazwano je synoptycznymi (mającymi wspólne spojrzenie). Przekładu całej Bibli na język łaciński dokonał w IV w. n.e. św. Hieronim.

Przekład ten zwany Wulgatą jest obowiązujący w kościele rzymsko - katolickim. W XV i XVI w. dokonano przekładu Bibli na język polski: Biblia królowej Zofii powstała w XV wieku, Biblia Leopolity w 1591r., Biblia Jakuba Wiyka w 1593r. Biblia Tysiąclecia - tłumaczona z języków oryginalnych ukazała się w 1965r. Biblia jest arcydziełem literatury światowej. O głębi i urodzie teksyu Biblijnego decyduje bogactwo treści i sposób przekazu.Księgi Bibli są zredagowane według reguł twórczości artystycznej: słowo, rytm, symbol, obraz czy gatunek zwielokrotniają sens.

Do góry