Ocena brak

BIBER - miniaturowy okręt podwodny

Autor /lolek Dodano /22.02.2011

Pierwszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, skonstruowany na początku 1944 r. przy wykorzysta­niu rozwiązań brytyjskiego lilipu­ciego okrętu Welman, zdobytego przez Niemców w Bergen. Plany, opracowane pod kierunkiem kpt. Hansa Bartelsa, przedstawiono 4 lutego 1944 r. dyrekcji stoczni Flenderwerke w Lubece. Prototyp, nazwany Adam, pokazany w poło­wie marca dowódcy Kriegsmarine wielkiemu admirałowi Karlowi Dónitzowi, zyskał jego uznanie i rozpoczęła się seryjna produkcja. Pierwszy okręt rozpoczął służbę już 29 marca 1944 r. Pośpiesznie zapro­jektowane i budowane Bi bery oka­zały się niestabilne na powierzchni, a po zanurzeniu sternik nie mógł utrzymać stałej głębokości, co spra­wiało, że rejs do celu i atak były ogromnym wyczynem.

Zasięg na powierzchni wody wynosił 130 mil przy prędkości 7 węzłów, jednakże na wodach kanaru La Manche, nad którymi panowały alianckie samolo­ty, dłuższe przebywanie na po­wierzchni oznaczało zagładę okrętu. Ponadto ze względu na nieszczelno­ści układu wydechowego benzy­nowego silnika samochodowego, który napędzał okręt, często zdarza­ły się przypadki zatrucia sternika tlenkiem węgla. W zanurzeniu za­sięg Bibera wynosił zaledwie 8,6mili przy prędkości 5 węzłów. Chrzest bojowy nastąpił w nocy z 29 na 30 sierpnia 1944 r., gdy z 20 Biberów dowiezionych cięża­rówkami na brzeg morza do Fecamp w pobliżu Hawru, 18 spuszczono na wodę. Wszystkie powróciły z mi­sji, a ich załogi stwierdziły, że uda­ło im się zatopić statek typu Liberty oraz okręt desantowy; nie zostało to potwierdzone przez aliantów. Na­stępnego dnia wszystkie Bibery zostały zniszczone przez załogi.

W nocy z 12 na 13 stycznia 1945 r. 20 Biberów wyruszyło rzeką Waal, aby zniszczyć most w Nijmegen. Poprzedzało je 250 min puszczo­nych z prądem, aby ich wybuchy zniszczyły sieci grodzące rzekę. Odgłosy eksplozji zaalarmowały wojska alianckie, które skutecznie ostrzelały kilkanaście pierwszych okrętów. Druga grupa czterech okrętów holujących pływaki z ła-dunkami wybuchowymi w kształcie drzew również nie przedarła się do mostu. Ogółem w czasie wojny wybudo-wano 324 okręty tego typu. Efekty ich działań nie zostały ustalone. 60-70% z nich zostało zniszczonych przez aliantów, głównie przez samoloty.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

załoga 1 osoba

wyporność podwodna 6,51

silnik benzynowy Opel-Blitz o mocy 32 KM oraz torpedowy silnik elektryczny o mocy 13 KM,

długość 9 m

prędkość w zanurzeniu 5,3 węzła

prędkość na powierzchni 6,5 węzła

zasięg w zanurzeniu 8,6 mili (przy prędkości 5 węzłów)

zasięg na powierzchni 130 mil (przy prędkości 6 węzłów) 

2 torpedy kal. 533 mm

Podobne prace

Do góry