Ocena brak

Białowieski Park Narodowy

Autor /WTLGFSOIYP Dodano /12.11.2006

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

POŁOŻENIE:
Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w centralnej części Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią.
HISTORIA POWSTANIA PARKU
Historia utworzenia parku narodowego rozpoczyna się 29 grudnia 1921r., tj. od utworzenia leśnictwa \"Rezerwat\",
przekształconego 17 sierpnia 1932r. w Park Narodowy w Białowieży.
Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947r. (Dz. U Nr 74, poz. 469 z późn. zm.) w województwie podlaskim. Ponownie zmieniono nazwę, która obowiązuje po dzień dzisiejszy.
Warto wiedzieć, iż już leśnictwo \"Rezerwat\" spełniało wymogi obecnie obowiązującej międzynarodowej definicji parku narodowego.
STATUS PARKU: (ważne wydarzenia)
W 1977 r. Białowieski Park Narodowy uzyskał status Światowego Rezerwatu Biosfery
W 1979 r. jako jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości – UNESCO.
W 1996 r. do parku przyłączono 5 155 ha, tworzących Obręb Ochronny Hwoźna.
W 1997 r. Park jako pierwszy w Polsce został wyróżniony Dyplomem Europy.
POWIERZCHNIA PARKU:

Powierzchnia parku 10 502 ha
Powierzchnia otuliny parku 3 224 ha Długość szlaków turystycznych 21 km

·1 Ścisła
·2 Czynna
·3 Krajobrazowa

·
·
· Liczba turystów w roku 102 tyś.
Powierzchnia całej puszczy: 125 tyś. ha
Powierzchnia puszczy w części Polskiej
58 tyś. ha
Powierzchnia lasów 9 594 ha
Pozostała powierzchnia 825 ha
Jest to najstarszy Park Narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie.
Ze względu na bogactwo lasów obszar parku jak i całej puszczy nazywany jest „zielonymi płucami Europy”.
Park obejmuje część Puszczy Białowieskiej, stanowiącej największy w Europie prabór niżowy, zachowany w stanie naturalnym.

W SKŁAD PARKU WCHODZĄ :
· Ścisły rezerwat przyrody o powierzchni 5 726 ha
Obszar Ochrony Ścisłej (położony w centralnej części Puszczy)
a) to najcenniejszy i najstarszy obszar Parku położony w widłach rzek Hwoźnej i Narewki,
b) Główną funkcją obszaru ochrony ścisłej jest ochrona wszystkich elementów przyrodniczych, a więc:
· gleb,
· stosunków wodnych,
· szaty roślinnej,
· flory i fauny, a także
· naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych zachodzących w tym skomplikowanym zespole roślin i zwierząt, jakim jest las o charakterze pierwotnym.
c) Obszar ten jest udostępniany do badań naukowych pod warunkiem, iż ich prowadzenie nie grozi zakłóceniem naturalnego toku procesów przyrodniczych ani też rzadkim gatunkom roślin lub zwierząt.

d) Sąsiadująca z Parkiem Białowieża stała się ośrodkiem nauk przyrodniczych znanym w kraju i zagranicą.
Symbolicznymi „drzwiami” do Ośrodka Ochrony Ścisłej jest stara dębowa brama. Wzniesiono ją w 1930 roku według projektu inż. Arch. H. Jasieńskiego z Krakowa.

Podobne prace

Do góry