Ocena brak

Białoruś - Sąd Konstytucyjny

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Organ składający się z 12 sędziów wybieranych na 11 lat, spośród których 6 mianuje prezydent, a 6 wybiera Rada Republiki. Sąd Konstytucyjny orzeka o:

  • zgodności ustaw, dekretów prezydenta, umów międzynarodowych itd. z konstytucją i umowami międzynarodowymi,

  • zgodności aktów prawnych organizacji międzynarodowych, do których należy Białoruś z konstytucją,

  • zgodności uchwał Rady Ministrów z konstytucją,

  • zgodności aktów prawnych każdego innego organu państwowego z konstytucją.

Podobne prace

Do góry