Ocena brak

Białoruś - Parlament

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Białoruski parlament składa się z dwóch izb. Pierwsza izba - Izba Reprezentantów - jest wybierana w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję, składa się z 110 przedst.. Drugą izbę - Radę Republiki – stanowi 64 przedstawicieli władz terenowych. Parlament na Białorusi jest jednym z narzędzi prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Obie izby Zgromadzenia Narodowego zbierają się na dwóch regularnych sesjach parlamentu. Pierwsza sesja rozpoczyna się 2 października i nie może trwać więcej niż 80 dni, druga sesja rozpoczyna się 2 kwietnia i nie może trwać dłużej niż 90 dni. W sprawach nadzwyczajnych prezydent wraz przewodniczącymi obu izb parlamentu mogą zwołać specjalną sesje Zgromadzenia Narodowego na którą muszą się jeszcze zgodzić członkowie parlamentu. Aby przyjąć ustawę o specjalnej sesji potrzebna jest większość wynosząca 2/3 wszystkich głosów.

Podobne prace

Do góry