Ocena brak

BIAŁORUŚ - operacja „Bagration" 1944 r.

Autor /lolek Dodano /22.02.2011

W czerwcu 1944 r. Niemcy, obawia­jąc się natarcia wojsk radzieckich na południe od Polesia, wzmocnili tam obronę, osłabiając jednocześnie siły na Białorusi. Tymczasem 22 czer­wca 1944 r. Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę siłami czte­rech Frontów, 12 korpusów pancer­nych i zmechanizowanych (166 dy­wizji, 2,4 min żołnierzy, 5300 samo­lotów) właśnie na Białorusi, od Witebska na północy do Bobruj ska na południu (operacja „Bagration").

Na północy wojska 1 Frontu Bał­tyckiego i 3 Białoruskiego zajęły 26 czerwca Witebsk, otwierając w ten sposób strategiczną drogę na Mińsk. 3 lipca jednostki 3 Frontu Białoruskiego zajęły Bobrujsk, ni­szcząc tam duże zgrupowanie nie­mieckie (30 tys. żołnierzy), ude­rzyły na Mińsk od południowego wschodu i wkroczyły do miasta. Następnie wojska radzieckie rozwi­nęły natarcie na Wilno i Grodno. Wg danych radzieckich Niemcy stracili 38 tys. żołnierzy (zabitych i rannych), 158 tys. dostało się do niewoli, zniszczono 10 tys. dział,2 tys. czołgów i 57 tys. innych pojazdów. Wynikiem tej ofensywy było zniszczenie głównych siłGrupy Armii „Środek" (Heeres-gruppe „Mitte") dowodzonej przezfeldmarsz. Ernsta Buscha (po klęscezostał odwołany ze stanowiskadowódcy).

Podobne prace

Do góry