Ocena brak

Białoruś - Geneza ustroju

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

27 lipca 1990 roku, widząc upadający ZSRR, Rada Najwyższa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej przyjęła deklarację suwerenności państwowej. Rok później Rada Najwyższa przyjęła także ustawę o niezależności państwowej Białorusi. Nie zamierzano jednak zrywać bliskich kontaktów z Moskwą.

W 1991 roku podpisano akty ustanawiające wspólnotę gospodarczą i unię celną z Rosją. Proces odnawiania starych więzi zakończył się 2 kwietnia 1997 roku umową o utworzeniu Związku Białorusi i Rosji. 15 marca 1994 roku Rada Najwyższa uchwala konstytucję, która wchodzi w życie 30 marca 1994 roku. 23 czerwca i 10 lipca 1994 roku odbyły dwie tury wyborów prezydenckich.

Zwycięża w pierwszej turze Aleksander Łukaszenka, a w drugiej zgarnia 80% głosów. 31 sierpnia 1995 roku wydany zostaje przez prezydenta dekret, na mocy którego pozbawiono deputowanych immunitetu i zawieszono działalność białoruskich związków zawodowych. Jesienią 1996 roku opozycja zagroziła odsunięciem Łukaszenki od władzy, jeżeli ten nie wycofa się z planowanego przeprowadzenia zmian konstytucyjnych. 19 listopada 1996 roku Sąd Konstytucyjny rozpoczął procedurę impeachmentu, z powodu wielokrotnego naruszenia przez prezydenta konstytucji. Łukaszenka rozpoczął negocjacje z parlamentem - zawarto porozumienie, że przygotowaniem konstytucji zajmie się Zgromadzenie Konstytucyjne.

Porozumienie te nie zostało ratyfikowane przez Radę, co dało prezydentowi pretekst do odstąpienia od niego. Doszło do rewizji zasad naczelnych konstytucji z 1994 roku, m.in.:

  • zanegowania zasad pluralizmu politycznego,

  • zanegowania zasady przedstawicielstwa ogólnonarodowego i trójpodziału władz,

  • wprowadzenia niemal absolutnej władzy prezydenta - nieograniczonego dekretodawstwa, pozbawienia praw i wolności człowieka i obywatela,

  • ograniczenia uprawnień i marginalizacji parlamentu, Sądu Konstytucyjnego oraz poddania ich niemal całkowitej kontroli prezydenta.

Podobne prace

Do góry