Ocena brak

Bezrobocie i przyszłość pracy

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Bezrobocie nowy problem dotyczy większości krajów. Po wojnie wraz z boom gospodarczym praktycznie nie istniało. W Anglii 2% teraz 11%. Bezrobocie to brak płatnej pracy w uznanych zawodach. Bierze pod uwagę tych którzy poszukują pracy z wyłączeniem emerytów, nie kwalifikuje się pracujących w pełnym wymiarze (którzy chcą pracować w pełnym) nie uwzględnia się tzw. trwale zniechęconych dlatego też statystyki są niepełne.

W Japonii gdyby dodać wzrośnie dwukrotnie. W USA 4 mln zrezygnowanych a 15 mln. W niepełnym wymiarze wbrew swojej woli . Wyższe bezrobocie wśród mniejszości etnicznych, mężczyzn, ludzi młodych. W zależności od państwa bycie bezrobotnym daje różny status materialny. Zależy to od wysokości świadczeń. Bezrobocie technologiczne w USA ponad 2 mln.

Miejsc pracy rocznie ulega likwidacji w wyniku automatyzacji, komputeryzacji itp. Trzecia rewolucja przemysłowa, te wynalazki istniały już wcześniej, ale dopiero w latach 90-tych zaczęły się opłacać. Wzrasta wydajność przy zmniejszonym zatrudnieniu. W USA 1992 r. ogólna produktywność wzrosła o 28% przy masowej redukcji zatrudnienia. Zwolnienia dotyczą kadry średniej, ludzi dobrze kwalifikowanych . Część sądzi, że zwolnione osoby przejdą do handlu i usług, ale te też zwalniają. Inni twierdzą, że zwalniają wielkie firmy, a będą zatrudniać małe, ale małe firmy zatrudniają mało, bo duże firmy te ponad 500 osób stanowią 41%, więc małe nie są w stanie wchłonąć.

Koniec pracy” Ryfkin menadżerowie pracują ponad 12 godzin i mają b. Duże zarobki, pozostali ludzie są na socjalu – wyjściem z tego podział pracy (po co 1 po 12 godz. lepiej wszyscy 6, niech wszyscy pracują mniej godzin, ale pracują). Giddens przytacza koncepcje zawodu pracownika portfolio czyli 1 człowiek o kilku kwalifikacjach.

Podobne prace

Do góry