Ocena brak

BEZPOŚREDNIE ORAZ POŚREDNIE ŚRODKI ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Środki międzynarodowej polityki ekonomicznej to ujęte rzeczowo lub wartościowo zasoby towarów lub czynników produkcji służące państwu do osiągnięcia celów zagranicznej polityki ekonomicznej.

POŚREDNIE (dominują),jest to głównie zasilanie podmiotów gospodarczych w środki zwiększające ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym np. subwencje, ulgi kredytowe dla exporterów, zwroty części oprocentowania kredytów, ubezpieczenie kredytów, finansowanie importu licencji lub innych form postępu technicznego.

BEZPOŚREDNIE dotyczą tej sfery gospodarki, która jest własnością państwa. Dlatego ustala ono cele i narzędzia służące do ich osiągania, a także dysponuje zasobami czynników produkcji. Przedsiębiorstwa będące własnością państwa podejmują więc wszelkie decyzje inwestycyjne, produkcyjne i handlowe, realizujące cele zagranicznej polityki ekonomicznej. Stosowanie środków z.p.e ma sens tylko wtedy, gdy zostaną one w końcu zwrócone budżetowi państwa w formie rzeczowej lub wartościowej. Inaczej są zwykłą stratą. Ich stosowanie powinno więc doprowadzić do zwiększenia dochodu z wymiany zagranicznej przez wzrost jej rozmiarów lub poprawę efektywności.

Podobne prace

Do góry