Ocena brak

Bezpośrednia stosowalność umów międzynarodowych

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ja prawa międzynarodowego.

Stanowi, że ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w DZ. U. RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba, że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Jeżeli więc występuje rozbieżność miedzy treścią umowy międzynarodowej ratyfikowanej a ustawy, to wówczas przepis umowy międzynarodowej ratyfikowanej jest stosowany bezpośrednio. Czyli umowy międzynarodowe ratyfikowane maja pierwszeństwo przed ustawami.

Pozostałe umowy międzynarodowe ( nieratyfikowane) są zatwierdzane przez Radę Ministrów i są aktami niższej hierarchii niż ustawa, nie wchodzą w skład porządku prawnego kraju, nie przysługuje im charakter przepisu powszechnie obowiązującego.

Podobne prace

Do góry