Ocena brak

Bezpodstawne wzbogacenie - WZBOGACENIE NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

1.Świadomość braku zobowiązania

Spełniający je wiedział, że nie był do świadczenia zob. spełniający świadczenie , który wie ,że nie należy się ono, może żądać jego zwrotu jeżeli oświadczył że:

- z zastrzeżeniem zwrotu

- w celu uniknięcia przymusu jako świadczenie spełnione pod naciskiem okoliczności

- w wykonaniu nieważnej czynności prawnej

2.Zgodność świadczenia z zasadami współżycia społecznego ze względów moralnych (np. alimenty dalszej rodziny)

3.Zadość uczynienie przedawnionemu roszczeniu oraz roszczeniu z gir i zakładów.

Roszczenia po upływie terminów przedawnienia nie wygasają, lecz nie mogą być przymusowo dochodzone. Zob. nadal istnieje, lecz nie jest zaskarżalne. Dłużnik spełniając świadczenie należne nie może żądać jego zwrotu.

4.Spełnienie niewymagalnego świadczenia

Jeżeli ktoś spełnił świadczenie zanim stało się wymagalne, nie może żądać jego zwrotu, choć sądził błędnie, że jego termin już nadszedł

Podobne prace

Do góry