Ocena brak

Bezpodstawne wzbogacenie - ROSZCZENIE O WYDANIE WZBOGACENIA

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

  1. PRZEDMIOT

Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, zubożony może żądać od wzbogaconego zwrotu korzyści majątkowej

Roszczenie to różni się od doszkodowania,dla którego stanowi jedynie uszczerbek poniesiony w majątku poszkodowanego a nie również utracone korzyści.

-zwrot powinien być w naturze (ewentualnie przez surogaty, gdy ten go zbył)

-obowiązek wydania korzyści wygasa, jeżeli wzbogacony zużyłją lub utracił w taki sposób ze nie jest już wzbogacony

2.PODMIOTY ZOBOWĄZANE

Zobowiązanym jest ten, kto się bezpodstawnie wzbogacił lub jego następcy. Gdy bez. wzb. Przekazał bezpłatnie uzyskaną korzyścią na rzecz osoby trzeciej.

3.PRZEDAWNIE

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ulega przedawnieniu po 10 latach, lub 3 lat, jeżeli roszczenie związane było z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podobne prace

Do góry