Ocena brak

BEZJĄDROWE, Procaryota

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Organizmy nie mające jąder komórkowych, w przeciwieństwie do eukariontów. W większości są to organizmy jednokomórkowe, tj. bakterie i sinice lub tworzące kolonie. U prokariontów DNA nie jest połączony z hi-stonami, występuje w postaci wolnej, jako długa, kolista podwójna nić, zwana genoforem. Genofor zajmuje w cytoplazmie tzw, obszar jądrowy (nukle-oid), nie odgraniczony od cytoplazmy błoną.

W cytoplazmie występują typowe dla prokariontów me-zosomy i rybosomy, a u fotosyntezujących także - chromatofory lub tylakoidy. Brak wakuoli, aparatu Golgiego, lizosomów i siateczki wewnątrzpla-zmatycznej. Komórki większości prokariontów otoczone są ścianą, której głównymi składnikami są lipopolisacharydy i proteoglikany.

Na zewnątrz ścianę pokrywa najczęściej otoczka śluzowa. Pro-karionty mogą być beztlenowcami, tlenowcami, autotrofami lub heterotrofami, żyją wolno lub są symbiontami albo pasożytami. Są szeroko rozpowszechnione we wszystkich środowiskach.

Podobne prace

Do góry