Ocena brak

Beton

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Nie wszystkie materiały są równie wytrzymałe na różne rodzaje naprężeń. Na przykład beton doskonale znosi ściskanie, jednak jest stosunko­wo podatny na rozciąganie. Innymi słowy, beton jest w stanie udźwignąć bardzo duże obciążenia, które go przyciskają, jednak względnie łatwo da­je się rozerwać na części. Dlatego często jest on wzmacniany (zbrojony) stalowymi prętami, które - po zanurzeniu w nim - podnoszą jego wytrzy­małość na rozciąganie.
Beton sprężony jest ulepszoną wersją wzmoc­nionego betonu. W jego przypadku masa betono­wa jest wylewana na stalowe pręty zbrojeniowe dopiero po ich delikatnym rozciągnięciu. Kiedy stwardnieje siła rozciągająca zostaje z prętów zdjęta, w wyniku czego próbują one powrócić do swojej pierwotnej długości. Jednak nie pozwala na to siła wiążącego je betonu i w rezultacie pręty wywołują wewnętrzne naprężenia ściskające. Dlatego w czasie użytkowania, jakakolwiek siła, która chciałaby rozciągnąć taki materiał, musi najpierw pokonać naprężenia wywołane jego zbrojeniem. Z tego względu beton sprężony jest w równym stopniu wytrzymały na rozciąganie jak i ściskanie.
Niektóre rodzaje betonu są sprężane dopiero po stwardnieniu masy betonowej. Stalowe pręty wsuwa się w otwory odlanych bloków betono­wych i poddaje rozciągnięciu. Tak jak we wcze­śniejszym przypadku, pręty oddziaływują na beton z dużą siłą ściskającą, wzmacniając go w ten sposób na rozciąganie.

Podobne prace

Do góry