Ocena brak

BETLEJEM POLSKIE

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BETLEJEM POLSKIE, udramatyzowane jasełka w 3 aktach
z interludiami, utwór L. Rydla, wyst. we Lwowie 1904, wyd.
w Krakowie 1906, z barwnymi ilustracjami W. Tetmajera. B. p.
wyrosło ze społecznikowskiej działalności pisarza i jego marzeń
o stworzeniu „teatru wiejskiego przyszłości" (art. Rydla
pod tym tyt. w „Przeglądzie Powsz. " 1903, t. 77). Kanwą utworu
stała się bożonarodzeniowa opowieść betlejemska, wkomponowana
w krak. krajobraz i pol. rzeczywistość historyczną.
Rydel ożywia tu dawną świetność Polski oraz usymbolizowane
pod różnymi postaciami zmagania i cierpienia narodu, dając
patriot., barwny fresk pol. losów. B.p. grane było przez wieśniaków
w Toniach 1906, nast. we wspaniałej obsadzie i oprawie
scenograficznej wyst. t. r. w Krakowie; odtąd wielokrotnie
wznawiane w okresie Bożego Narodzenia, także przez teatry
czeskie. Akt III aktualizowano na wzór utworów lud., uzupełniając
go postaciami współczesnymi.


L. TATAROWSKI Problematyka stylizacji ludowej na przykładzie
„B. p/ L. Rydla, Acta UWr. Prace Lit. 11/12 (1970).
Teresa Brzozowska

Podobne prace

Do góry