Ocena brak

BESTIARIUM, bestiariusz, zwierzyniec

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BESTIARIUM, bestiariusz, zwierzyniec, gatunek średniow.
literatury dydaktycznej; prozaiczny albo wierszowany wykład
właściwości zwierząt rzeczywistych lub baśniowych, traktowanych
jako alegoryczne wyobrażenia Chrystusa, diabła, Kościoła
i człowieka (np. baranek-symbolizował Chrystusa, gryf,
zwierzę baśniowe - diabła, hiena - człowieka podłego itp.). B.
inspirowane były przez dzieło gr. z II w., zw. Physiologus,
w Europie rozpowszechnione w przekł. łac.; wersja franc.
Phillippe a de Thaon powstała w XII w. W XIV w. Richard de
Fournival próbował stworzyć b. świeckie - Bestiaire d amour.
W Polsce owe symbole upowszechniała średniow. literatura
kośc., w pieśniach i kazaniach (np. kazanie na Gromniczną
w > Kazaniach świętokrzyskich). Później odżyły one w literaturze
rei. w. XVII. B. literackie w średniowieczu wywarły też
wpływ na sztukę, zwł. w rzeźbie powstawały sceny zwierzęce
jako ornamentacja budowli sakralnych w stylu romańskim.
Dekoracja taka zachowała się w Polsce na romańskim tumie
w Strzelnie (woj. bydgoskie).


S. ŁUKASIK B., „Zag. Rodz. Lit." 1967 z. 1; J. LE GOFF Kultura
średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, W. 1970.
Stefan Nieznanowski

Podobne prace

Do góry