Ocena brak

BESTIA

Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012

Dzikie, drapieżne zwierzę; jeszcze w XV w. 'zwierzę'; z łac. Bestia apokaliptyczna. W Biblii, Apok. 13, 1-18, św. Jan opisuje bestię wychodzącą z morza i drugą wychodzącą z ziemi, kończy zaś zagadką, nad którą liczne pokolenia egzegetów łamały sobie głowę:

„Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego jest 666."

Bestia ludzka, fr. La Bete humaine, tytuł 17 tomu (1890) cyklu powieściowego Les Rougon-Macąuart Emila Zoli; tj. bestia tkwiąca w człowieku. Wielogłowa bestiavłac. belua multorum capitum, Horacy określa tak w Listach, 1, 1,76, lud rzymski.

Bestiariusz, bestiarium, fizjologus, zazw. iluminowane dzieło wierszem a. prozą, opisujące, z alegorycznym komentarzem moralizującym, wygląd i zachowanie zwierząt prawdziwych i bajecznych; uważane w śrdw. za traktaty zoologiczne i źródło nauki moralnej, cieszyły się wielką popularnością; piast, rzeźba a. obraz przedstawiające grupę prawdziwych a. fantastycznych zwierząt (np. w śrdw. katedrach), często mających znaczenie symboliczne; ze śrdw. łac. bestiarium od łac. bestia 'zwierzę'.

Podobne prace

Do góry