Ocena brak

BERENDT ANDRZEJ (niekiedy błędnie Jerzy) SJ

Autor /Nemo Dodano /06.06.2012

ur. 21 X 1730 na Warmii, zm. 10 I 1805 w Liwenmujzie (Inflanty), bp nominai mohylewski.

Nauki początkowe pobierał w Braniewie; do zak. wstąpił 1746
w Wilnie, gdzie 1750-53 studiował filozofię, teologię zaś 1755-59
w Połocku; był nauczycielem w kolegiach jez. w Mińsku, Słucku,
Pińsku, Wilnie, Warszawie i Połocku; pracę dydaktyczną
łączył z pracą duszpast. i charytatywną; od 1771 był rektorem
kolegium w Mścisławiu, gdzie po kasacie jezuitów został proboszczem.

Po ustanowieniu 1783 abpstwa mohylewskiego został
członkiem kapituły, a nast. oficjałem abpa S. Siestrzeńcewicza,
w którego imieniu sprawował 1788-95 rządy diec; ożywił działalność
duszpast., dbał o należyte obsadzanie stanowisk kośc,
usunął od wpływów bratową abpa Siestrzeńcewicza;

1800 mianowany
bpem sufraganem mohylewskim, sakry jednak nie otrzymał;
ofiarnością i wyrozumiałością zjednał sobie szacunek duchowieństwa
i ludu.

 

M. Godlewski, PSB I 447-448.

Podobne prace

Do góry