Ocena brak

BERCHTESGADEN - kwatera

Autor /lolek Dodano /22.02.2011

Miasto uzdrowiskowe na południu Niemiec, w Alpach Bawarskich. Wjego rejonie Adolf Hitler wynajął, a w 1929 r. zakupił willę „Wachen-feld" za honorarium ze sprzedaży swojej książki Mein Kampf. Gdy w 193 3 r. zdobył władzę, rozbudowany dom pod nową nazwą „Berghof („Górski dwór") stał się drugą ofi­cjalną rezydencją Fuhrera. Tam przyjmował wielu mężów stanu: m.in. premiera Wielkiej Brytanii Ne-ville'a *Chamberlaina, polskiego ministra spraw zagranicznych Józe­fa *Becka, włoskiego dyktatora Be­nito *Mussoliniego, kanclerza Au­stri i Kurta *Schuschnigga, którego usiłował zmusić do zaakceptowania *Anschlussu.

W latach trzydziestych w rejonie will i „Berghof'powstał wielki ośro­dek administracyjny obejmujący m.in. koszary straży SS, hotele dla gości, schrony przeciwlotnicze, szklarnie i chlewnie oraz domy najbliższych współpracowników Hitlera: Hermanna *G6ringa i Mar­tina * Bormanna. 9 kwietnia 1945 r. samoloty amery­kańskie zbombardowały „Berghof i okoliczne obiekty. Miało to unie­możliwić Fuhrerowi ucieczkę z Ber­lina i ukrycie się w Berchtesgaden, skąd mógłby kierować obroną tzw. twierdzy alpejskiej, w której istnie­nie Amerykanie wierzyli.

Ostatecz­nie w 1952 r. rząd Bawarii polecił wysadzić pozostałości po willi, aby nie stały się miejscem kultu neonazi­stów. Do dzisiaj zachowały sie jedy­nie fundamenty i część piwnic. W pobliżu „Berghofu" na szczycie góry Kehlstein Hitler miał drugi dom - „Adlerhorst" („Orle gnia­zdo"), który otrzymał od narodu nie­mieckiego w podarunku na 50. uro­dziny. Bywał tam jednak rzadko, gdyż obawiał się podróży windą, którą trzeba było przejechać sto kil­kadziesiąt metrów w szybie we­wnątrz góry. Przyjeżdżał tam jedy­nie po to, by swoich gości olśnić wspaniałymi widokami. W „Adler­horst" 22 sierpnia 1939 r. poinfor­mował najwyższych oficerów Wehrmachtu o planie podboju Polski. Budynek zachował się do dzisiaj i jest w nim restauracja.

Podobne prace

Do góry