Ocena brak

Benchmarking procesów

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

Benchmarking definiowany jest jako porównywanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie z bezpośrednimi konkurentami oraz z firmami z innych branż, uznanych za liderów. Doskonalenie procesów przedsiębiorstwa następuje przez uczenie się od najlepszych: "podglądanie" firm, u których dany problem jest najlepiej rozwiązany i "przenoszenie" ich wzorcowych rozwiązań do własnej firmy. Przedmiotem doskonalenia mogą być nie tylko procesy, ale też produkty, metody zarządzania, struktury bądź ich elementy.

Benchmarking, jako koncepcja zarządzania, jest poszukiwaniem najefektywniejszych metod dla danej działalności, pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną (Camp R.C.).

Benchmarking to ciągłe porównywanie procesów, produktów lub usług z ich odpowiednikami u najlepszych dla ustalenia celów i działań ulepszających, ambitnych, lecz realistycznych, prowadzących do stania się i pozostania najlepszym z najlepszych rozsądnym czasie. (Balm G.J).

Benchmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania poprzez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia (uczenie się poprzez adaptację sposobu, wg którego wzorzec staje się najlepszy).

Cel: szybkie wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie.

Benchmarking wewnętrzny: gdy wzorcami (benchmarkami) są wewnętrzne jednostki organizacyjne i procesy przedsiębiorstwa.

Benchmarking zewnętrzny: gdy "podglądamy" konkurencję (najlepsze przedsiębiorstwa) w branży lub poza branżą.

Benchmarking funkcjonalny - szukanie wzorca w innych firmach realizujących tę samą funkcję np. wydział logistyki, księgowości, itp., konieczność dostosowania do własnych potrzeb - zaleta: dużo usprawnień, wada:- potrzeba dużo przeróbek by mógł być stosowany u nas.

Benchmarking ogólny (tylko amerykanie)

Korzyści: przeprojektowane produkty, procesy, wzrost kreatywności pracowników, poprawa wskaźników ekonomicznych.

Ograniczenia: podglądanie innych może zwalniać od innowacyjności, trudno jest uzyskać informacje o benchmarkach lub też wiele to kosztuje, konkurenci niechętnie udostępniają informacje o sobie, wysoki koszt wdrażania wzorców, gdy trzeba kupić patent.

Tok postępowania

  1. określenie przedmiotu doskonalenia,

  2. wybór wzorcowych firm,

  1. zbieranie informacji o wzorcach,

  2. analiza uzyskanych informacji,

  3. wprowadzanie udoskonaleń.

Stosowanie benchmarkingu umożliwia:

  • dostarczanie szczegółowych informacji na temat wzorcowych procesów realizowanych na zewnątrz i wewnątrz organizacji (przedsiębiorstwa powinny rozwijać, niedocenianą w przedsiębiorstwie, funkcję informacyjną);

  • podejmowanie trwałej współpracy z innymi firmami w zakresie ciągłego doskonalenia, przynoszącą obopólne korzyści;

  • stymuluje opracowywanie nowatorskich rozwiązań m.in. poprzez analizę firm niebędących konkurentami (benchmarking funkcjonalny);

  • umożliwia określenie własnej pozycji rynkowej;

  • oddziałuje motywująco na załogę.

Podobne prace

Do góry