Ocena brak

Benchmarking

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Pojęcie benchmarkingu wywodzi się z języka angielskiego od słowa ‘benchmark’, co oznacza w topografii punkt orientacyjny wyznaczony na widocznym z daleka miejscu (wzgórzu), który wskazuje nam dany kierunek. Można powiedzieć, że jest to punkt odniesienia, pozwalający zorientować się, w którym miejscu jesteśmy.

Benchmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia.

Benchmarking jest zatem procesem identyfikacji najlepszych praktyk

w zakresie realizacji procesów, zarówno wewnątrz własnej organizacji, jak i poza nią, a także wykorzystania ich w celu usprawnienia działalności.

Menedżerowie, którzy z sukcesem stosują narzędzia benchmarkingu, twierdzą, że jedną z głównych motywacji, które sprawiły, że rozpoczęli ten proces, była odpowiedź na pytanie:, „Dlaczego mamy poświęcać czas i pieniądze na wymyślanie usprawnień, podczas gdy ktoś mógł to już zrobić lepiej, taniej i szybciej”?Skuteczny benchmarking powinien być procesem ciągłym, a jego bezpośrednim skutkiem musi być trwała poprawa efektywności działania.

 

Pionierami benchmarkingu byli Japończycy, którzy kopiowali amerykańskie pomysły już od 1945 roku, dzięki czemu w wielu dziedzinach są bardziej innowacyjni niż amerykańskie czy europejskie firmy. Sukces wielu firm japońskich wynika najczęściej ze stosowania benchmarkingu. W USA zaczęto wykorzystywać benchmarking dopiero w latach siedemdziesiątych. Do czołowych firm o zasięgu światowym, które zastosowały benchmarking z sukcesem należą: Ford, Xerox, Motorola, AT&T, Kodak, IBM oraz Microsoft. Ford zastosował benchmarking przy produkcji samochodu Taurus, który stał się jego ogromnym sukcesem rynkowym. Podstawą sukcesu benchmarkingowego Forda było wyselekcjonowanie 400 najbardziej cenionych przez klientów cech samochodu i poszukiwanie dla nich wzorców od innych producentów oraz ich twórcze udoskonalanie.

Firma Xerox, która jest mistrzem benchmarkingu proceduralnego zastosowała benchmarking jako jedna z pierwszych firm w USA pod koniec lat siedemdziesiątych. Paradoksalnie porównywała się z firmami japońskimi, analizując produkty tamtejszych firm pod względem kosztów, niezawodności, budowy. Jako jedna z pierwszych w benchmarkingu uwzględniła czynnik ludzki - analizowała marketing i sprzedaż.

 

Benchmarking stanowi jedną z niewielu metod znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu zarówno operacyjnych, jak i strategicznych problemów każdej firmy. Metoda ta służy zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na drodze ukierunkowanego rozwoju strategicznego i organizacyjnego firmy. Szczególne znaczenie przypisuje się tu zarządzaniu informacją i postawami innowacyjnymi. Filozofia uczenia się od innych, porównywania się z najlepszymi i rozumnego, przemyślanego kopiowania dobrych pomysłów w warunkach narastającej konkurencji staje się dziś skutecznym i efektywnym sposobem rozwiązywania wielu problemów organizacyjnych. Idea systematycznego usprawniania firmy zmierza zawsze do jednego celu - osiągnięcia sukcesu, dominacji na rynku, a więc zdobycia pozycji najlepszego wśród najlepszych.

 

Obiektami benchmarkingu mogą być w zasadzie wszystkie elementy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Benchmarking jest procesem wykrywania strategii i procedur prowadzących do sukcesu poprzez naśladownictwo takich wzorców jak:

 • zasady działania firmy na rynku

 • techniki stosowane przez firmę

 • konstrukcje

 • narzędzia

 • zarządzanie zasobami firmy

 • współpraca z otoczeniem zewnętrznym

 • stosowane technologie

 • zarządzanie informacją, rynkiem

 • zarządzanie finansami

 

Benchmarking może mieć charakter:

 • strategiczny - gdy porównujemy naszą firmę z liderami branży,

 • proceduralny - gdy ma miejsce staranna diagnoza procedury organizacyjnej i porównanie z liderami dowolnej branży, wiodącymi w różnych dziedzinach działalności. W tym przypadku porównaniu poddaje się wybrane funkcje naszego przedsiębiorstwa,

 • marketingowy - jest to najtrudniejszy w realizacji rodzaj benchmarkingu. Ma on miejsce, gdy systematycznie badamy i porównujemy opinie dotyczące jakości i istotnych cech produktu naszej firmy z opiniami o wyrobach firm konkurencyjnych. W celu zdobycia informacji o know-how konkurenta, który pilnie ich strzeże należy posiłkować się firmami zewnętrznymi, takimi jak firmy konsultingowe, czy wywiadownie gospodarcze,

 • horyzontalny - porównaniu poddajemy niektóre funkcje, które występują identycznie w wielu firmach. Może to być sposób usuwania awarii, przyjmowania reklamacji, procedura przyjmowania zleceń, procedura wydawania warunków przyłączenia do sieci energetycznej w zakładach energetycznych itd.

Podobne prace

Do góry