Ocena brak

BELWEDER

Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012

Pałac, willa a. pawilon ogrodowy na wzniesieniu, z pięknym widokiem; część budynku wysunięta ponad dach, z której, przez duże okna, otwiera się piękny widok; z wł. behedere 'piękny widok; miejsce z pięknym widokiem'. Belweder Watykański dziedziniec i galeria w Watykanie zawierająca m.in. takie dzieła sztuki antycznej, jak Apollo Belwederski i Laokoon; zbud. w 1490 dla papieża Innocentego VIII. Belweder w Pradze letnia rezydencja królewska na Hradczanach, wzniesiona w .1536-63 w stylu renesansowym.

Belweder w Wiedniu zbudowany w 1700-25 jako letnia rezydencja księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, uważany za najpiękniejszą świecką budowlę barokową świata, składa się z dwóch stojących w ogrodzie pałaców: górnego, mieszczącego Austr. Muz. Baroku, i dolnego (Austr. Galeria XIX i XX w.).

Belweder w Warszawie zbud. w 1659 na wysokiej skarpie nad Łazienkami dla kanclerza wielkiego lit. Krzysztofa Paca, ok. 1774-87 mieścił manufakturę fajansów króla Stanisława Augusta, zwanych belwederami.

W 1818 przeznaczono na siedzibę w. ks. Konstantego nowy, zbudowany na tym miejscu pałac neoklasycystyczny (archit. Jakub Kubicki), który stał się wzorem setek dworków szlacheckich o gankach z kolumienkami i parterowych skrzydłach. Dziś reprezentacyjna rezydencja państwowa.

Belwederczycy grupa spiskowców ze środowiska inteligencji warszawskiej, która zapoczątkowała powstanie listopadowe pod dowództwem Ludwika Nabielaka. 29 XI 1830 z miejsca zbiórki na moście Sobieskiego wyruszyli na Belweder, ale w. ks. Konstanty zdołał w czas wymknąć się z pałacu.

Podobne prace

Do góry