Ocena brak

Belgia - Ludność Belgii

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

Północne prowincje Belgii ( Flandrię , Antwerpię , Limburgię ) zamieszkują Flamandowie ( 60% populacjii) , posługujący się językiem zbliżonym do holenderskiego , a część południową ( Hainaut , Namur , Luksemburg ) - Walonowie ( 39% ogółu ludności ), mówiący dialektem francuskim. Oba języki mają status urzędowy. Mimo znacznej unifikacji warunków życia istnieją duże różnice kulturowe między obiema populacjami , czego symbolicznym wyrazem jest przeprowadzona w 1936 r. "granica językowa".

Struktura zatrudnienia ludności Belgii i zmiany zachodzące w niej ciągu ostatnich 20 lat wykazują cechy charakterystyczne państw wysoko rozwiniętych - stopniowy spadek zatrudnienia w poszczególnych gałęziach przemysłu ( głownie ciężkiego ) oraz znaczny wzrost handlu , bankowości i ubezpieczeniach , przy jednoczesnym stale niskim udziale w rolnicwie. Ponad 97% ludności mieszka w osiedlach o charakterze miejskim , w tym ponad 50% w aglomeracjach i konurbacjach , takich jak Antwerpia - Bruksela- Charleroi.

Podobne prace

Do góry