Ocena brak

Belgia

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

Terytorium kraju można podzielić na trzy wyróżniające się pod względem morfologicznym regiony. Na Belgię Niską, w części północnej , składają się niziny , w większości płaskie i zabagnione , zbudowane z utworów piaszczystych i słabogliniastych. Belgia Średnia stanowi falistą równinę płaskowyżową , osiągającą wysokość do 200 m.n.p.m. ( Wysoczyzna Brabancji) , zbudowaną z glin i piasków miejscami pokrytych lessem ( strefą przejściową jest jest pagórkowata kraina morenowa - Kempen.).

W skład Belgii Wysokiej wchodzi silnie zerodowany masyw paleozoiczny Ardenów , mający na ogół charakter porozcinanej dolinami rzecznymi wyżyny. W części północnej rolę podgórza spełniają Subardeny , dochodzące do 300 m.n.p.m. Największe wyskości wystepują paśmie Hautes Fagnes ( Botrange - 649 m.n.p.m.) w Ardenach Wysokich. Linia brzegowa Morza Północnego jest słabo rozwinieta - wybrzeże ma charakter płaski i piaszczysty. Szeroki pasm wydm ciągnący się wzdłuż plaż zabezpiecza przed zalewem morskim obszary położone w depresji - tzw. poldery belgijskie.

Podobne prace

Do góry