Ocena brak

BÉGUIN ALBERT

Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012

ur. 17 VII 1901 w La Chaux-de-Fonds (Szwajcaria), zm. 3 V 1957 w Rzymie, Franc, eseista i krytyk lit., jeden z prekursorów tzw. krytyki tematycznej.

Studiował 1919-23 na uniw. w Genewie; 1929-34 był lektorem
języka franc, na uniw. w Halle; 1937 doktoryzował się
w Genewie na podstawie pracy L'âme romantique et le rêve.
Essai sur le romantisme allemand et la poésie française, Marseille
1937; 1937-46 był prof, literatury franc, na uniw. w Bazylei.
Wydawał w Neuchâtel od 1942 serię Les cahiers du Rhône,
która m.in. umacniała franc. Ruch Oporu.

W 1940 nawrócił
się na katolicyzm, a po śmierci E. -» Mouniera redagował
(1950-57) „Esprit", pozostając wierny ideom założyciela pisma.
W 1955 odwiedził Polskę.
Debiutował przekładami romantyków niem. (m.in. J.P.F.
Richtera, E.T.A. Hoffmanna, L. Tiecka).

Jego główne prace
dotyczą romantyzmu i franc, pisarzy kat., szczególnie G. Bernanosa
(m.in. Georges Bernanos, Neh 1949; Bernanos par lui-
-même, P 1954). Jest także autorem studiów Gérard de Nerval
(P 1936), La prière de Péguy (Neh 1942), Léon Bloy, l'impatient
(Fri 1944), Pascal par lui-même (P 1952; Pascala portret
własny, Wwa 1963); pośmiertnie został wydany zbiór szkiców
Poésie de la présence. De Chrétien de Troyes à Pierre Emmanuel
(Neh 1957).

B. był jedną z czołowych postaci kultury
kat. w powojennej Francji; twórczość jego należy do typu
„krytyki identyfikacji"; zajmował się zwł. pisarzami, których „przygoda duchowa" współbrzmiała z jego własną przygodą.

 

Essais et témoignages. Albert B. Etapes d'une pensée. Neh 1957; Esprit 26 (1958) nr 12 passim; P.E. Mounier, L'ascèse par la parole. Albert B. 1901-1957, CdVS V 151-166; D.J. Franck, La quête spirituelle d'Albert B., Neh 1965 ; J. Jurt, Das kritische Denken Albert B., Schweizer Rundschau 72 (1973) 281-287.

Podobne prace

Do góry