Ocena brak

BEDERSKI ANTONI

Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012

ur. 13 I 1848 w Wysokiej (k. Piły), zm. 29 III 1930 w Poznaniu, Bibliotekarz.

Uczęszczał do gimnazjum w Pelplinie i Chełmnie, gdzie 1866
wstąpił do tajnej organizacji filomackiej; 1870 wcielony został
do armii prus.; nast. studiował filologię klasyczną i słow. na
uniw. we Wrocławiu i Berlinie; w tym czasie pisywał do gazetki
studenckiej „Poczwara";

1878 rozpoczął pracę w bibliotece uniw.
we Wrocławiu; 1884-91 potajemnie redagował czasopismo ewang.  „Nowiny Śląskie", które dzięki niemu, redaktorowi-katolikowi,
było wolne od rei. antagonizmów.

W 1891 został drugim
bibliotekarzem w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu; uporządkował katalogi biblioteczne i bibliotekę pozn. rady miejskiej;
mimo wzrostu tendencji germanizacyjnych po 1902 walczył o prawo nabywania dzieł pol. ;

w czasie I wojny świat, uratował
zbiór rpsów przed wywiezieniem do Niemiec; 1919-28 był dyr.
Biblioteki, która jego zdolnościom organizacyjnym i pracowitości
zawdzięcza swe przetrwanie. Wydał Druki poznańskie XVI-
-XVIII w. znajdujące się w Bibliotece Baczyńskich (Pz 1929).

 

A. Wojtkowski, Edward Raczyński i jego dzieło, Pz 1929, 400-404,409-413; tenże, Bibliografia historii Wielkopolski, Pz 1934, 239; tenże, PSB I 395; M. Paluszkiewicz, Z pożółkłych kart. Przewodnik Katolicki 62(1972) 166.

Podobne prace

Do góry