Ocena brak

BECKMANN JOHANNES

Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012

ur. 2 V 1901 w Essen, zm. 17 XII 1971 we Fryburgu Szwaja, Misjolog.

Od 1914 przebywał w Szwajcarii, gdzie wstąpił do nowo
powstałego zgromadzenia zak. Szwajcarskiego Tow. Misji
Zagr. Betlejem ; 1936 przyjął święcenia kapł.; studiował
misjologię w Münster u J. Schmidlina i zdobył doktorat na
podstawie rozprawy Die katholische Missionsmethode in China
in neuester Zeit (1842-1912). Geschichtliche Untersuchung über
Arbeitsweisen, ihre Hindernisse und Erfolge (Immensee 1931);
1926 został red. miesięcznika „Bethléem" i redagował dodatek
młodzieżowy „Gott will es" w czasopiśmie „Weltmission";

1931-35 wykładał historię Kościoła i misjologię w seminariach
zak. w Wolhusen i Schöneck; 1936-39 pracował w archiwum
Kongr. Rozkrzewiania Wiary w Rzymie, po czym był wykładowcą
w mis. ośrodku Cicichar (pn.-wsch. Chiny), założył
ośrodek mis. w Afryce oraz kierował szwajc. ośrodkiem mis.
w Schöneck;

w celu krzewienia idei mis. założył i redagował
kwartalnik „Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. Nouvelle
revue de science missionnaire" (jeden z pierwszych tego typu
w świecie) oraz dołączonej do czasopisma serii nauk. Supplemental
1951 został członkiem-korespondentem Academy of
American Franciscan History, 1960 członkiem Przygotowawczej
Komisji Mis. Soboru Wat. II, a 1966 konsultorem Kongr.
Ewangelizacji Ludów; 1970 otrzymał doktorat h.c. we Fryburgu.

B. był pionierem ruchu mis. w Kościele; jest autorem 7 dzieł,
m.in. Altes und neues China. Von Glanz und Schatten seiner Kultur (Lz 1944), Die katholische Kirche im neuen Afrika (Ei
1947), Weltkirche und Weltreligionen. Die religiöse Lage der
Menschheit (Fr 1960, 19612), ponad 430 artykułów, 130 komunikatów, 94 opisów podróży mis. i 150 recenzji. B. dedykowano
księgę pamiątkową Das Laienapostolat in den Missionen.
Festschrift Prof Dr Johannes B. SMB zum 60. Geburtstag
dargeboten (Supplementa NZM, Bck 1961).

 

J. Baumgartner, In favorem missionum. Zur Verleihung des Ehrendoktorates an Prof. Dr Johannes B. SMB durch die Theologische Fakultät der Universität Freiburg (Schweiz), NZM 26(1970) 82-93; tenże, Missionswissenschaft im Dienste der Wellkirche. 25 Jahre NZM, Bck 1970; A. Müller, Kirche, Universität, Mission, Ehrenpromotion von Prof. Dr Johannes B.,2. Mai 1970. Eröffnungsworte, NZM 26(1970) 81-82; J. Specker, Bibliographie Johannes B. SMB 1961-1971. Prof. Dr Johannes B. SMB zum 70, Geburtstag, NZM 27(1971) 143-152; J. Henninger, Prof. Dr Johannes B. SMB (1901-1971) in memoriam. Verbum 13 (1972) 273-276; R. Małek, W. Kowalak, „Neue Zeilschrift für Missionswissenschaft" w służbie idei misyjnej Kościoła (1945-1975), CT 46(1976) z. 1, 187-197.

Podobne prace

Do góry