Ocena brak

BEAUVAIS

Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012

Bpstwo w pn. Francji, sufr. Reims. Powstało
w III w., w IV obejmowało kraj Galów; zniesione 29 XI 1801,
a jego terytorium przyłączono do diec. Amiens; 6 X 1822 restytuowane i powiększone o terytoria zniesionych diec. Noyon
i Senlis (od 1851 bpi B. noszą też tytuł bpów Noyon i Senłis).
Wybitniejsi bpi: Marin (zm. ok. 660), Roger I (zm. 1022),
Pierre Cauchon (1420-32), męczennik bł. Franciszek Józef de la
Rochefoucauld-Maumont (zm. 1792).

Zabytki sztuki sakr. stanowią w B.: rom.-got. kościół St.
Etienne, a przede wszystkim katedra St. Pierre — najwyższy
kościół got. we Francji (48,2 m); budowę rozpoczęto 1227
z inicjatywy bpa Milena z Nanteuil; obejmuje 5-nawowe prezbiterium
z wieńcem kaplic promienistych, wzniesione w XIII w.,
oraz transept z wieżą (153 m), budowany 1500-73, o bogatej
dekoracji rzeźb; część zach., zamierzona jako 5-nawowa bazylika,
nie została zrealizowana; wnętrze katedry zdobią witraże z XIII, XIV i XV w. oraz zbiór tapiserii; budowę tej katedry
przedstawiła H. Malewska w Kamienie wołać będą (Pz 1946).

B. zajmuje 5886 km2 i liczy 541 000 mieszk., w tym 486 900
katolików, 712 parafii, 312 księży diec. i 46 zak., 8 domów zak.
męskich, 73 zakonników, 58 domów zak. żeńskich, 460 sióstr.

 

J. Béreux, DHGE VII 255-302; V. Leblond, La cathédrale de B., P 1926;
P. Colbert, NCE II 208-209.

Podobne prace

Do góry