Ocena brak

BEATA DEI GENETRIX

Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012

Hymn nieszporny na święto
Narodzenia NMP, od LH 1971, skomponowany z 2 rymowanych
hymnów św. Piotra Damiani do oficjum o NMP (Beata
Dei Genitrix oraz Maria virgo regia).

Zawiera podziękowanie
Bogarodzicy za fakt przemiany niewolników grzechu w dzieci
światłości (Ef 5, 8) i prośbę, by jako córka król. rodu Dawida i Matka Króla nad królami, zasiała w sercach wszystkich dzieci
Adama nowe ziarno, dzięki któremu cała ludzkość stałaby się
rodem kapłaństwa król. (1 P 2,9), aby wyrwała swych czcicieli
z więzów grzechu i przeprowadziła przez życie i śmierć do nieba.

 

PL 145, 936-937; Chev 2328, 11 146, 13 738; AH XLVIII 34-37; LH IV.

Podobne prace

Do góry