Ocena brak

Bazyli II Bulgaroktonos

Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012

 

 • Likwidację państwa Samuela postawił sobie za cel Bazyli II, syn Romana II, odsuwany od rządów przez Nikefora II Phokasa i Jana Tzimiskesa, a później przez narzucających się współregentów z armii. Po zaciekłej wojnie domowej z następcami Jana Tzimiskesa doszedł do władzy.

 • Od razu rozpoczął wojnę z Samuelem, toczoną ze zmiennym szczęściem.

 • Bazyli II zadał Bułgarom straszliwą klęskę, od której wziął się jego przydomek: w wąwozie Strumy w 1014 r. armia bułgarska została doszczętnie rozbita, a 15 tys. jeńców wziętych do niewoli i oślepionych. Na widok wracających jeńców- ślepców car Samuel dostał apopleksji i zmarł.

 • Po śmierci Samuela Bazyli opanował w ciągu kilku lat jego państwo. Ostatni car Jan Władysław poległ w 4 lata po bitwie w wąwozie Strumy, w 1018 r. Łupy z wojen bułgarskich Bazyli złożył w Partenonie, ówczesnej świątyni Bogarodzicy.

 • Również Serbia wróciła pod panowanie bizantyjskie, a granica Cesarstwa znowu oparła się na północy o Dunaj. Król Chorwacji uznał zwierzchnictwo Bizancjum, przejściowo także królowie Gruzji, kaganowie Chazarów. Chrzest Rusi Włodzimierza Wielkiego i małżeństwo Bazylego z jego córką pogłębiło stosunki z potężnym państwem Rurykowiczów. Również w Italii pogłębiły się wpływy Bizancjum.

 • Za Bazylego Cesarstwo osiągnęło największe granice na północy, na wschodzie zaś miały poszerzyć się jeszcze w 1045 r. dzięki wcieleniu królestwa Armenii.

 • W okresie dynastii macedońskiej walka toczyła się pomiędzy cesarzem i aparatem urzędniczym a rosnąca opozycją możnowładczą (np. Phokasów, Gurgenów), podporządkowującą sobie armię, związaną szczególnie z terenami małoazjatyckimi:

 • Roman I Lakapenos- edyktem z 922 r. próbował powstrzymać zagarnianie gruntów chłopskich

 • Bazyli II Bulgaroktonos- w 096 r. nakazał konfiskatę ziem zagarniętych bezprawnie i rozdanie ich chłopom, narzucił także podatek na wielką własność, w tym kościelną. Reformy te zostały cofnięte jednak tuż po jego śmierci.

 • Następcą Bazylego II był jego brat, Konstantyn VIII, po którego śmierci wygasa męska dynastia macedońska.

 • Po śmierci Konstantyna VIII tron opanowywali kolejno faworyci jego córek: Zoe i Teodory. W trakcie walk między nimi narastał nieład wewnętrzny i zaczęły się niepowodzenia na granicach.

Podobne prace

Do góry