Ocena brak

Bazy kosmiczne

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Bazy kosmiczne rozmieszczone w innych częściach Układu Sło­necznego będą mogły zaopatrywać ludzkość w surowce po wyczerpa­niu złóż ziemskich. Ludzie będą mogli mieszkać w pozaziemskich koloniach także wtedy, gdy nie będą mogli żyć na Ziemi.
Nasza planeta nie będzie w stanie w nieskoń­czoność żywić i zaopatrywać w surowce rosnącej populacji Judzkiej. Źródła niektó­rych surowców niezbędnych w procesach techno­logicznych ulegną w końcu wyczerpaniu, a jeśli nie zostaną znalezione żadne substytuty, będzie­my musieli budować kopalnie na planetach lub na Księżycu. Pierwsze niewielkie bazy wzniesione w pobliżu tych ciał niebieskich lub na ich powierzchni będą umożliwiały zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Później powstaną bazy do zamieszkiwania przez dłuższy czas. Ludzie będą tam żyć i pracować, niekiedy całe życie, gdyż naj­prawdopodobniej połączenia komunikacyjne z Ziemią będą bardzo kosztowne.
Z tego powodu bazy takie będą musiały zaspo­koić większość potrzeb mieszkańców, tak by za­pewnić im stosunkowo wysoki standard życia. Będą to prawdopodobnie kompletne osiedla, roz­rastające się do wielkości dużych miast, które zamieszkiwanych przez kosmicznych robotników. Bazy na Marsie (będącym ostatnio celem misji Pathfindera) i w innych częściach naszego układu planetarnego będą również w stanie przejąć część ludzi, gdy populacja stanie się zbyt liczna, by żyć na Ziemi. Inną alternatywą jest osiedlenie części populacji na stacjach kosmicznych orbitujących wokół Ziemi lub Słońca.

Podobne prace

Do góry