Ocena brak

Baterie słoneczne

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Baterie słoneczne są to urządzenia elektronicz­ne, które wykorzystują zjawisko fotowoltaniczne do zamiany światła na prąd elektrycz­ny. Każde małe ogniwo wytwarza mały prąd, ale duża liczba ogniw, wzajemnie połączonych jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mo­cy. Ogniwa są zbudowane z cienkich warstw półprzewodników, zwykle z krzemu. Czasem wykorzystuje się arszenik galu, ponieważ po­zwala na pracę ogniw w wysokich temperatu­rach. Jest to istotne w zastosowaniach w prze­strzeni kosmicznej, gdzie promieniowanie sło­neczne jest dużo silniejsze. Baterii używa się również w małych kalkulatorach i zegarkach.
W 1981 r. słoneczny samolot Solar Chal­lenger przeleciał nad kanałem La Manche wy­korzystując jako źródło zasilania tylko energię słoneczną. Skrzydła tego samolotu pokryte by­ły bateriami słonecznymi, które zasilały silnik elektryczny. Na Florydzie, w Stanach Zjedno­czonych publiczne automaty telefoniczne są zasilane przez baterie słoneczne montowane na chroniącym je dachu.

Podobne prace

Do góry