Ocena brak

Baterie i akumulatory

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Przenośne urządzenia elektryczne wymagają stosowania baterii i og­niw różnych typów. Akumulatory mają dostateczne pojemności, aby uruchamiać silniki spalinowe samochodów i napędzać niektóre urządzenia elektryczne.
Bateria składa się z kilku połączonych ogniw elektrycznych. Połączenie takie pozwala na uzyskanie wyższego napięcia niż z poje­dynczego ogniwa. Potocznie mianem baterii okre­śla się mylnie pojedyncze ogniwo.
Inspiracją do podjęcia badań, w rezultacie któ­rych wynaleziono ogniwa elektryczne były... mar­twe żaby. W 1786 roku włoski naukowiec Giovanni Galvani zauważył, że martwa żaba, na której doko­nywał sekcji, dostawała wyraźnych drgawek, gdy dotykał jej skalpelem. Następnie stwierdził, że żabie nogi oddzielone od korpusu reagują w podob­ny sposób. Galvani nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną tego zjawiska.
Jednak już w 1790 roku inny Włoch, Alessandro Volta, wykazał, że żabie nogi drgały, gdy zawarte w nich ciecze wchodziły w równoczesny kontakt z dwoma metalami, mosiądzem i żelazem. Powstawało w ten sposób prymitywne ogniwo elektrycz­ne, zdolne do wytworzenia prądu na tyle silnego, że wprawiał w drgawki mięśnie żabich nóg.
Volta zbudował pierwsze ogniwo, umieszcza­jąc kawałek wilgotnego papieru pomiędzy krąż­kami z cynku i miedzi. Ogniwo było bardzo słabe, lecz Włoch szybko udoskonalił tę konstrukcję. Jedna z jego baterii składała się z szeregu połą­czonych ze sobą płytek cynkowych i srebrnych, oddzielonych papierem nasączonym roztworem soli. Krążki metalowe leżały na sobie, jak na sto­sie .poprzedzielane warstwami nasączonego papie­ru. Konstrukcja taka nosi dziś nazwę stosu Volty.

Podobne prace

Do góry