Ocena brak

BARWNIKI KRWI (barwniki oddechowe)

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

U zwierząt; wielkocząsteczkowe białka z grup metalo- i chemoprotein, których funkcją jest magazynowanie i/lub transport tlenu. Rozpuszczone w płynach ustrojowych (krew, hemolimfa - zwiększają ich pojemność tlenową), bądź zlokalizowane w wyspecjalizowanych komórkach (erytrocyty). Za czynniki odwracalnie łączące cząsteczki tlenu odpowiedzialne są atomy metali wbudowane w białko - żelaza lub miedzi.

Wśród metaloprotein wyróżniamy: hemerytrynę (z atomem żelaza Fe3+, forma utlenowana jest różowa, zredukowana bezbawna; u wieloszczetów i pewnych ramienionogów) i hemocjaninę (z atomem miedzi Cu2+, forma utlenowana ma bawę niebieską, zredukowana jest bezbarwna; u pajęczaków, skorupiaków, mięczaków, głowonogów).

Wśród chromoprotein: chlorokruorynę (o barwie zielonej, złożona z białka i porfiryny; u wieloszczetów, niektórych rozgwiazd), hemoglobinę (u niektórych piewotniaków: Paramecium, Tetry-hymena, nicieni, płazińców, pijawek i skąposzcze-tów, niektórych ślimaków, małży i szkarłupni oraz wszystkich kręgowców) i mioglobinę (magazynuje tlen w tkance mięśniowej kręgowców). Hemoglobina i miogiobina mają czewoną bawę, oba połączone są z kompleksem hemowym, z centralnie położonym atomem żelaza.

Bawniki oddechowe biorą również udział w reakcjach oksydoredukcyjnych (cytochromy, flawo-proteiny łańcucha oddechowego) bądź detoksyfi-kacyjnych, zachodzących w komórkach wątroby.

Podobne prace

Do góry