Ocena brak

BARRA CIAŁKO (chromatyna X, ciałko X)

Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013

Żeńska chromatyna płciowa, widoczna na obrzeżach interfazowych jąder komórkowych (między podziałami). Stanowi nieaktywną heterochromatynę, podlegającą częściowej kondensacji w żeńskich komórkach somatycznych.

Inaktywacja (inaczej lionizacja) następuje w zarodkach ssaków. Jest losowa i dotyczy tylko jednego chromosomu X (kompensacja). Stanowi wyrównanie dysproporcji pomiędzy ilością genów na chromosomie X u samicy (XX) i samca (XY).

Ciaiko X wybawia się intensywniej niż reszta materiału jądrowego (metoda Feulgena - dawniej stosowana do określania płci i aberracji liczbowych chromosomów płci).

Nie występuje w prawidłowych komórkach męskich (wyjątek zespół Klinefeltera - XXY) i żeńskich komórkach linii płciowej. W leukocytach (m.in. w granulocytach obojętnochłonnych) zawarte jest w wypustce jądra zwanej pałeczką dobosza.

Podobne prace

Do góry